Saturday, April 13, 2013

ಹೀಗೊoದು ಸoಜೆ...

ಮೆದುವಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ
ಬೀಸಿ ಬಂದ ಗಾಳಿ
ತಂದು ಸವರಿದ್ದು
ಅವನ ನೆನಪು....

ಕಡಲ ದಡದಲ್ಲಿ
ಉಕ್ಕುವ ತೆರೆ, ಚೆಲ್ಲಿದ ನೊರೆ
ಅಲೆದಾಡಿದ ಭಾವನೆಗಳ ನಡುವೆ
ಬೀಸಿದ ಚಳಿಗಾಳಿ...

ದೂರ ತೀರದಲ್ಲೆಲ್ಲೊ ಮರೆಯಾದ ಸೂರ್ಯ
ಮನದಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿರುವ
ನಿನ್ನ ಮರೆಸಲಿಲ್ಲ...
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿದ....

4 comments: